Serveis 

Psicopedagogia

Avaluació psicopedagògica de les aptituds que intervenen en l’aprenentatge i tractament reeducatiu individualitzat dels trastorns d’aprenentatge, fent ús dels mètodes més pioners i innovadors.

Discalcúlia

Discalcúlia

L’entenem com un trastorn que es manifesta amb la presència de dificultats importants en la comprensió i la manipulació dels nombres. Sovint passa molt desapercebut, atès que, es creu que la raó es basa en el fet que «les matemàtiques són difícils». Utilització del mètode nummerus per reeducar aquestes dificultats.

Diagnòstic clínic

Diagnòstic clínic

Es realitza una avaluació global de l’alumne/a per tal de conèixer les seves potencialitats i les seves debilitats a fi de poder-hi treballar. Creiem que és de vital importància realitzar un bon diagnòstic quan hi ha l’existència d’algun trastorn d’aprenentatge (Dislèxia, Discalcúlia, Disortografia, TDAH, TEL, TEA, Altes capacitats, ...), per tal de poder-hi incidir i aconseguir l’èxit escolar i, sobretot, una tranquil·litat emocional de l’alumne/a i la família.

Mediació familiar

Mediació familiar

Sovint apareixen situacions familiars difícils de gestionar. Es realitza un treball d’assessorament per trobar, conjuntament, la millor manera de resoldre les situacions problemàtiques que puguin anar sorgint, durant el dia a dia familiar.

Orientació acadèmica i professional

Orientació acadèmica i professional

A moltes persones els és molt dificultós trobar el camí acadèmic i/o professional a seguir. El nostre centre realitza un estudi qualitatiu de les aptituds acadèmiques i/o laborals de l’individu a fi de poder generar un perfil que defineixi el seu futur acadèmic i /o professional.

Tècniques d'estudi

Tècniques d'estudi

L’èxit escolar ve determinat per molts factors, però, possiblement, un dels que més influeix en els resultats acadèmics són les tècniques d’estudi que s’utilitzen. No se sap el perquè però ningú ensenya als alumnes a estudiar, per tant, és important que tots aquells que no tinguin èxit a nivell escolar o vulguin millorar els seus resultats, aprenguin o millorin les seves tècniques d’estudi.

Ortografia programa Orto

Ortografia programa Orto

El nostre centre disposa d’un programa informàtic únic que permet millorar, en català i castellà, les faltes d’ortografia. Està estructurat per nivells i es pot iniciar des de p-5 fins a l’edat adulta.

Velocitat lectora lenta <b>(Glifing)</b>

Velocitat lectora lenta (Glifing)

Glifing és un mètode d’entrenament lúdic de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic. Està demostrat que millora l’autoestima, augmenta la velocitat lectora i la comprensió.

Altes capacitats

Altes capacitats

Hi ha alumnes que sobresurten pel seu rendiment a les aules o que tenen la capacitat per a fer-ho. Detectar aquests alumnes és necessari per entendre les seves necessitats i ajudar-los en el seu procés d’aprenentatge.

Dislèxia

Dislèxia

Els alumnes dislèctics tenen unes característiques que cal conèixer per tal de poder-los ajudar. El nostre centre és especialista en el diagnòstic d’aquest trastorn d’aprenentatge, així com en la seva reeducació i acompanyament escolar.

TDAH / Dèficit d'atenció

TDAH / Dèficit d'atenció

Els nostres professionals tenen una llarga experiència amb el treball del TDAH. És imprescindible treballar les dificultats dels alumnes a través de les tasques escolars per tal que millorin els seus resultats acadèmics.

Proves d'Accés

Proves d'Accés

Preparació per a proves d'accés a grau mig, grau superior, selectivitat, majors de 25 anys i majors de 45 anys.

Classes de reforç

Classes de reforç

Es realitzen classes en horari de matins o tardes. Grups reduïts. Cada alumne/a treballa el seu contingut específic de manera personalitzada. Hi ha una coordinació constant entre tots els professionals que estan treballant amb l’alumne/a (tutors, família, escola...). S’ofereix la informació, orientació i suport necessari durant tot el procés. Considerem que el treball conjunt és imprescindible per aconseguir els objectius proposats.

Centre adherit a Glifing